Why Women Love บทเรียนรักฉบับนายเพลย์บอย ซับไทย Ep.1-23

Why Women Love บทเรียนรักฉบับนายเพลย์บอย ซับไทย

Why Women Love บทเรียนรักฉบับนายเพลย์บอย     เรื่องราว  จ้าวเจียงเยว่ ได้ประกาศกลางไลฟ์สดว่าเธอจะมีแฟนให้ได้ภายใน 3 เดือน เพื่อรับรองว่าแอปเลิฟโน๊ตมีประสิทธิภาพและสามารถเลือกคนที่คู่ควรมีเคมีความชอบที่เหมือนกันให้กับผู้ใช้ได้ หลังจากที่ประกาศไปกลางไลฟ์สดความหนักใจกลับมาตกอยู่ที่ผู้จัดการจ้าวเจียงเยว่ เมื่อเวลาทั้งหมดในชีวิตของเธอมีแค่คำว่างาน เธอไม่รู้วิธีการตกหลุมรักและการมีความรักทำให้ได้รับความช่วยเหลือจาก กู้เจียซิน เด็กหนุ่มสุดทะเล้นลูกเจ้าของบริษัทที่ถูกฝากฝังให้จ้าวเจียงเยว่ช่วยสอนงานให้กับเขา ความรักของจ้าวเจียงเยว่จะสำเร็จหรือไม่ต้องไปติดตามชม

Why Women Love บทเรียนรักฉบับนายเพลย์บอย ซับไทย Ep.1

Why Women Love บทเรียนรักฉบับนายเพลย์บอย ซับไทย Ep.2

Why Women Love บทเรียนรักฉบับนายเพลย์บอย ซับไทย Ep.3

Why Women Love บทเรียนรักฉบับนายเพลย์บอย ซับไทย Ep.4

Why Women Love บทเรียนรักฉบับนายเพลย์บอย ซับไทย Ep.5

Why Women Love บทเรียนรักฉบับนายเพลย์บอย ซับไทย Ep.6

Why Women Love บทเรียนรักฉบับนายเพลย์บอย ซับไทย Ep.7

Why Women Love บทเรียนรักฉบับนายเพลย์บอย ซับไทย Ep.8

Why Women Love บทเรียนรักฉบับนายเพลย์บอย ซับไทย Ep.9

Why Women Love บทเรียนรักฉบับนายเพลย์บอย ซับไทย Ep.10

Why Women Love บทเรียนรักฉบับนายเพลย์บอย ซับไทย Ep.11

Why Women Love บทเรียนรักฉบับนายเพลย์บอย ซับไทย Ep.12

Why Women Love บทเรียนรักฉบับนายเพลย์บอย ซับไทย Ep.13

Why Women Love บทเรียนรักฉบับนายเพลย์บอย ซับไทย Ep.14

Why Women Love บทเรียนรักฉบับนายเพลย์บอย ซับไทย Ep.15

Why Women Love บทเรียนรักฉบับนายเพลย์บอย ซับไทย Ep.16

Why Women Love บทเรียนรักฉบับนายเพลย์บอย ซับไทย Ep.17

Why Women Love บทเรียนรักฉบับนายเพลย์บอย ซับไทย Ep.18

Why Women Love บทเรียนรักฉบับนายเพลย์บอย ซับไทย Ep.19

Why Women Love บทเรียนรักฉบับนายเพลย์บอย ซับไทย Ep.20

Why Women Love บทเรียนรักฉบับนายเพลย์บอย ซับไทย EP.21

Why Women Love บทเรียนรักฉบับนายเพลย์บอย ซับไทย EP.22