Twenty Five Twenty One ยี่สิบห้า ยี่สิบเอ็ด ซับไทย Ep.1-7

Twenty Five Twenty One ยี่สิบห้า ยี่สิบเอ็ด ซับไทย

Twenty Five Twenty One ยี่สิบห้า ยี่สิบเอ็ด     เรื่องราวความรักโรแมนติกที่ก่อตัวขึ้นในกลุ่มเพื่อนวัยรุ่นยุค 90 ที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจปี 1998 ทำให้พวกเขาต้องสูญเสียความฝันและเผชิญกับสถานการณ์ไร้ทางออก นาฮีโด (คิมแทรี) นักกีฬาฟันดาบระดับมัธยมปลายผู้ยังคงมีความมุ่งมั่นและความฝัน แม้ว่าทีมฟันดาบของเธอจะถูกยุบหลังจากเกิดวิกฤต IMF (วิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในเกาหลีใต้เมื่อช่วงปลายทศวรรศที่ 1990) นาฮีโดไล่ตามความฝันอย่างเปี่ยมด้วยพลังและความมุ่งมั่น เธอไม่ยอมแพ้แม้ต้องเผชิญความลำบากมากมาย

Twenty Five Twenty One ซับไทย Ep.1

Twenty Five Twenty One ซับไทย Ep.2

Twenty Five Twenty One ซับไทย Ep.3

Twenty Five Twenty One ซับไทย Ep.4

Twenty Five Twenty One ซับไทย Ep.5

Twenty Five Twenty One ซับไทย Ep.6