Through the Darkness ซับไทย EP 1-7

Through the Darkness ซับไทย

Through the Darkness เรื่องราวของโปรไฟล์เลอร์ที่พยายามอ่านลึกลงไปภายในจิตใจของเหล่าฆาตกรต่อเนื่องผู้อยู่จุดสูงสุดของความชั่วร้าย ซึ่งเรื่องราวนี้อ้างอิงมาจากนิยายอิงจากเรื่องจริง ‘악의 마음을 읽는 자들’ เขียนโดย ควอนอิลยง และ โกนามู ซึ่ง คุณควอนอิลยง เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพโปรไฟล์เลอร์เป็นคนแรกของประเทศเกาหลีใต้ และเคยเผชิญหน้ากับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องระดับประเทศมามากมาย

Through the Darkness ซับไทย Ep.1

Through the Darkness ซับไทย Ep.2

Through the Darkness ซับไทย Ep.3

Through the Darkness ซับไทย Ep.4

Through the Darkness ซับไทย Ep.5

Through the Darkness ซับไทย Ep.6