The Matrix Resurrections (2021) เดอะ เมทริกซ์ เรเซอเร็คชั่นส์ พากย์ไทย

The Matrix Resurrections (2021) เดอะ เมทริกซ์ เรเซอเร็คชั่นส์ พากย์ไทย

The Matrix Resurrections (2021) เดอะ เมทริกซ์ เรเซอเร็คชั่นส์    เรื่องราวการผจญภัยครั้งใหม่ที่ชวนให้จิตใจตะลึงพรึงเพริศ มาพร้อมกับฉากบู๊และงานสร้างยิ่งใหญ่ มีฉากหลังอยู่ในโลกที่คุ้นเคย แต่ก็เร้าใจมากขึ้น ที่ซึ่งความเป็นจริงขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนมากกว่าที่เคยเป็นมา และทางเดียวที่จะเห็นความจริงได้ก็คือต้องปล่อยจิตใจของคุณให้เป็นอิสระ

The Matrix Resurrections (2021) เดอะ เมทริกซ์ เรเซอเร็คชั่นส์ พากย์ไทย