The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย Ep.1-11

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ผู้ที่สามารถสื่อสารกับวิญญาณได้อย่างเซี่ยตงชิง ผู้ส่งวิญญาณจ้าวลี่ และนักพรตสาวเก้าฟ้า หวังเสี่ยวย่า ได้รู้จักกันจากร้านสะดวกซื้อหมายเลข 444 ในหนึ่งปีให้หลัง พวกเขาได้พบกันอีกครั้งที่ริมทะเล ด้วยเหตุบางอย่าง เซี่ยตงชิงกลายเป็นผู้ทำสัญญาของจ้าวลี่ และต้องช่วยเขาส่งดวงวิญญาณจำนวน 81 ดวง ย่าป่วยเป็นโรคของมนุษย์โบราณ เธอตกหลุมรักกับเซี่ยตงชิง แต่นั่นเป็นการขืนต่อคำสั่งที่เธอได้รับภารกิจมาจากสวรรค์ ในฐานะที่เป็นผู้ส่งวิญญาณอย่างจ้าวลี่นั้นมีความสามารถไปทุกอย่าง แต่สิ่งที่ทำให้เขาเป็นทุกข์มากที่สุด คือการไม่มีจิตวิญญาณเป็นของตัวเอง ไม่อาจสัมผัสได้ถึงความรู้สึกต่าง ๆ เหมือนอย่างเซี่ยตงชิงได้

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.1

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.2

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.3

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.4

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.5

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.6

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.7

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.8

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.9

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.10

ติดตามตอนต่อไป The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.11