Snowpiercer Season 1 (2020) ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง พากย์ไทย EP 1-10 จบ

Snowpiercer Season 1 (2020) ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง พากย์ไทย

Snowpiercer Season 1 (2020) ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง  17 ปีหลังจากรถไฟออกวิ่ง และก็เป็นเรื่องราวการปฏิวัติลุกฮือของท้ายขบวนมาด้านหน้า ในระหว่างทางก็จะได้พบกับตู้โดยสารที่แต่ละท่อนแบ่งเป็นสังคมแต่ละแบบ รวมถึงเป็นระบบนิเวศน์หล่อเลี้ยงชีวิตคนในรถไฟให้อยู่รอดได้ด้วย จุดเด่นของเรื่องคือการไขความลับว่าหัวขบวนมีอะไรรออยู่ และเจ้าของรถไฟนี้ที่ถูกเรียกว่า “คุณวิลฟอร์ด” คือใคร?

Snowpiercer Season 1 (2020) ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง พากย์ไทย EP.1

Snowpiercer Season 1 (2020) ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง พากย์ไทย EP.2

Snowpiercer Season 1 (2020) ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง พากย์ไทย EP.3

Snowpiercer Season 1 (2020) ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง พากย์ไทย EP.4

Snowpiercer Season 1 (2020) ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง พากย์ไทย EP.5

Snowpiercer Season 1 (2020) ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง พากย์ไทย EP.6

Snowpiercer Season 1 (2020) ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง พากย์ไทย EP.7

Snowpiercer Season 1 (2020) ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง พากย์ไทย EP.8

Snowpiercer Season 1 (2020) ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง พากย์ไทย EP.9

Snowpiercer Season 1 (2020) ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง พากย์ไทย EP.10 End