Lovers of the Red Sky ซับไทย Ep.1-16 จบ

Lovers of the Red Sky

Lovers of the Red Sky เรื่องราว ความรักของศิลปินหญิงแห่งโชซอนและนักโหราศาสตร์ตาบอด นำแสดงโดยนักแสดงดาวรุ่ง คิมยูจอง, อันฮโยซอบ และ กงมยอง ก่อนที่พญามารจะถูกผนึกก็ได้สาปแช่งอาณาจักรและทำให้ทนทุกข์จากภัยแล้งและความอดอยากอยู่หลายปี ชอนกีที่เกิดมาตาบอดได้เจอกับฮารัม เด็กชายที่ต้องถูกบูชายัญในพิธีขอฝน เมื่อพญามารได้รับการปลดปล่อยโดยบังเอิญ เขาก็สถิตอยู่ในร่างของฮารัม แต่แหล่งพลังงานอย่างดวงตาได้ถูกพรากไปและมอบให้กับชอนกีที่ได้การมองเห็นกลับมา โดยเป็นงานกำกับของ จางแทยู

Lovers of the Red Sky ซับไทย Ep.1

Lovers of the Red Sky ซับไทย Ep.2

Lovers of the Red Sky ซับไทย Ep.3

Lovers of the Red Sky ซับไทย Ep.4

Lovers of the Red Sky ซับไทย Ep.5

Lovers of the Red Sky ซับไทย Ep.6

Lovers of the Red Sky ซับไทย Ep.7

Lovers of the Red Sky ซับไทย Ep.8

Lovers of the Red Sky ซับไทย Ep.9

Lovers of the Red Sky ซับไทย Ep.10

Lovers of the Red Sky ซับไทย Ep.11

Lovers of the Red Sky ซับไทย Ep.12

Lovers of the Red Sky ซับไทย Ep.13

Lovers of the Red Sky ซับไทย Ep.14

Lovers of the Red Sky ซับไทย Ep.15

Lovers of the Red Sky ซับไทย Ep.16