Lie to Love (2021) เกมรักซ่อนกลลวง ซับไทย Ep.1-32 จบ

Lie To Love (2021) ซับไทย

Lie To Love (2021)     เมื่อธุรกิจของตระกูลซูถูกฟ้องล้มละลาย แล้วซูเสียอี้(เฉิงเซียว) จะทำเช่นไร เมื่อหลักฐานทุกอย่างดูเหมือนกับว่าลี่เจ๋อเหลียง(หลัวหยุนซี) จะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการฟ้องล้มละลายในครั้งนี้ ซึ่งลี่เจ๋อเหลียงเองก็กำลังคบหาอยู่กับซูเสียอี้อยู่ในขณะนั้น และในเวลาต่อมาซูเสียอี้ต้องการสืบหาความจริงของเรื่อง จึงแกล้งความจำเสื่อมและกลับไปอยู่ข้างกายกับคนรักเก่าของเธอ ในเกมส์รักอันตรายในครั้งนี้ เธอค่อนข้างที่จะระวังตัวเองมากและเธอมีส่วนทำให้กิจการของลี่เจ๋อเหรียงค่อยๆตกต่ำลง แต่แล้วความจริงของสิ่งที่เธอตามหาก็ปรากฏขึ้น ซึ่งแท้จริงแล้วสิ่งที่เธอเข้าใจนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดหรือไม่? หรืออาจจะเป็นความจริงตามข้อสันนิฐานของซูเสียอี้สงสัยมาโดยตลอด

เกมรักซ่อนกลลวง ซับไทย Ep.1

เกมรักซ่อนกลลวง ซับไทย Ep.2

เกมรักซ่อนกลลวง ซับไทย Ep.3

เกมรักซ่อนกลลวง ซับไทย Ep.4

เกมรักซ่อนกลลวง ซับไทย Ep.5

เกมรักซ่อนกลลวง ซับไทย Ep.6

เกมรักซ่อนกลลวง ซับไทย Ep.7

เกมรักซ่อนกลลวง ซับไทย Ep.8

เกมรักซ่อนกลลวง ซับไทย Ep.9

เกมรักซ่อนกลลวง ซับไทย Ep.10

เกมรักซ่อนกลลวง ซับไทย Ep.11

เกมรักซ่อนกลลวง ซับไทย Ep.12

เกมรักซ่อนกลลวง ซับไทย Ep.13

เกมรักซ่อนกลลวง ซับไทย Ep.14

เกมรักซ่อนกลลวง ซับไทย Ep.15

เกมรักซ่อนกลลวง ซับไทย Ep.16

เกมรักซ่อนกลลวง ซับไทย Ep.17

เกมรักซ่อนกลลวง ซับไทย Ep.18

เกมรักซ่อนกลลวง ซับไทย Ep.19

เกมรักซ่อนกลลวง ซับไทย Ep.20

เกมรักซ่อนกลลวง ซับไทย Ep.21

เกมรักซ่อนกลลวง ซับไทย Ep.22

เกมรักซ่อนกลลวง ซับไทย Ep.23

เกมรักซ่อนกลลวง ซับไทย Ep.24

เกมรักซ่อนกลลวง ซับไทย Ep.25

เกมรักซ่อนกลลวง ซับไทย Ep.26

เกมรักซ่อนกลลวง ซับไทย Ep.27

เกมรักซ่อนกลลวง ซับไทย Ep.28

เกมรักซ่อนกลลวง ซับไทย Ep.29

เกมรักซ่อนกลลวง ซับไทย Ep.30

เกมรักซ่อนกลลวง ซับไทย Ep.31

เกมรักซ่อนกลลวง ซับไทย Ep.32 จบ