Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย Ep.1-40 จบ

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก  โชคชะตาของ ‘องค์หญิงฉู่จิ่วหลิง’ (เหอหงซาน) เกิดพลิกผัน เมื่อได้รู้ความจริงว่า ‘ฉู่ร่าง’ ผู้เป็นอาได้สังหารพ่อของตนเพื่อแย่งชิงบัลลังก์ ด้วยความช่วยเหลือของหมอเทวดาจวินอิงเหวิน นางจึงได้รับการเปลี่ยนรูปโฉมให้กลายเป็นลูกสาวของเขา ‘จวินเจินเจิน’ (เผิงเสี่ยวหราน) จิ่วหลิงต้องสืบหาเรื่องราวการแย่งชิงอำนาจของราชวงศ์ก่อนเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้แก่ครอบครัว ขณะเดียวกันก็ได้เข้าไปพัวพันในความสัมพันธ์อันซับซ้อนกับชายหนุ่มจาก 4 ตระกูล แต่เมื่อเกิดโรคระบาดที่ทำให้ราษฎรล้มตายจำนวนมาก จิ่วหลิงได้ใช้วิชาแพทย์ของตนช่วยเหลือชีวิตผู้คนไปพร้อม ๆ กับการแก้แค้นจักรพรรดิองค์ปัจจุบันผู้ที่ทำลายชีวิตของเธอด้วย

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.1

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.2

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.3

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.4

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.5

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.6

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.7

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.8

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.9

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.10

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.11

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.12

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.13

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.14

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.15

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.16

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.17

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.18

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.19

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.20

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.21

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.22

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.23

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.24

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.25

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.26

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.27

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.28

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.29

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.30

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.31

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.32

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.33

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.34

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.35

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.36

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.37

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.38

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.39

Jun Jiu Ling (2021) หวนชะตารัก พากย์ไทย EP.40 จบ