Happiness โรคติดตาย พากย์ไทย Ep.1-9

Happiness โรคติดตาย พากย์ไทย

Happiness โรคติดตาย    การต่อสู้กับโรคติดเชื้อ กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้คนไปแล้ว นับตั้งแต่ โรคโควิด-19 ระบาด ถึงแม้วิวัฒนาการทางการแพทย์จะช่วยให้ผู้คนจะเอาชนะโควิด-19 มาได้ โดยไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยกันอีกต่อไป แต่จู่ๆ ก็มีโรคปริศนาอีกโรคหนึ่งอุบัติขึ้นมาใหม่ และมันได้แพร่กระจายไปทั่วเมืองเซยังอย่างรวดเร็ว

Happiness โรคติดตาย พากย์ไทย Ep.1

Happiness โรคติดตาย พากย์ไทย Ep.2

Happiness โรคติดตาย พากย์ไทย Ep.3

Happiness โรคติดตาย พากย์ไทย Ep.4

Happiness โรคติดตาย พากย์ไทย Ep.5

Happiness โรคติดตาย พากย์ไทย Ep.6

Happiness โรคติดตาย พากย์ไทย Ep.7

Happiness โรคติดตาย พากย์ไทย Ep.8