Flourish in Time (2021) เมื่อเธอมีฉัน และฉันมีเธอ ซับไทย EP 1-24 จบ

Flourish in Time (2021) เมื่อเธอมีฉัน และฉันมีเธอ ซับไทย

เรื่องย่อ : Flourish in Time (2021) เมื่อเธอมีฉัน และฉันมีเธอ ซับไทย อุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างกะทันหันทำให้ Lu Miao ได้รับ “น้องชาย” ชื่อ Jiang Hao Yue ตอนที่ Jiang Hao Yue ยังเด็กเขาถูกรถของพ่อของ Lu Miao ล้มลง ลู่เหมี่ยวย้ายไปอยู่ข้างๆเจียงฮายเยว่และดูแลเขาเพื่อแก้ไข Lu Miao และ Hao Yue อยู่ด้วยกันปกป้องกันและกันและเติบโตมาด้วยกันในขณะที่เก็บงำความรักลับๆสองทาง ในที่สุดพวกเขาก็ประสบความสำเร็จจาก “พี่น้องจอมปลอม” ในวัยเด็กในการเดินทางอันแสนหวานและอบอุ่นจนกลายมาเป็น “คู่รัก”

[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/
[/block]
[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]