Chernobyl ซับไทย Ep. 1-5

Chernobyl ซับไทย

Chernobyl     ความยาวเพียง 5 ตอนจบ ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวการระเบิดของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ “เชอร์โนบิล” ซึ่งเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นจริงในปี ค.ศ. 1986 ในยุคสมัยที่รัสเซียยังเป็น สหภาพโซเวียต และสงครามเย็นกับสหรัฐอเมริกากำลังขึ้นถึงจุดสูงสุดก่อนที่จะถึงคราวยุติลง โดยที่หลายฝ่ายมองว่า เหตุการณ์ระเบิดที่เชอร์โนบิลคือชนวนเร่งในการแตกสลายของสหภาพโซเวียต ซึ่งเป็นการยุติของสงครามเย็นระหว่างสองชาติมหาอำนาจที่ได้ดำเนินมานานกว่า 4 ทศวรรษให้จบลง