Brilliant Girls เพราะรักจึงเป็นฉันเอง EP 1-43 จบ ซับไทย

Brilliant Girls เพราะรักจึงเป็นฉันเอง ซับไทย

Brilliant Girls เพราะรักจึงเป็นฉันเอง   เรื่องราวชีวิตของหญิงสาวในเมือง 5 คนที่มีบุคลิกแตกต่างกันและต่างก็พบเจอความท้าทายต่างๆในชีวิตมากมายทั้งเรื่องราวความรัก ครอบครัวและเป้าหมายในชีวิต ถึงแม้ผู้หญิงห้าคนที่มีอุดมการณ์แตกต่างกันมากอาจดูเหมือนเป็นสาเหตุของความขัดแย้ง แต่พวกเขาเป็นเสาหลักในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน

[block]

/

[/block]

[block]

/

[/block]

[block]

/

[/block]

[block]

/

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]

[block]

[/block]