Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP 1-37

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา      สร้างมาจากนิยายเรื่องนางสนม The Concubine 纨绔世子妃 โดยนักเขียน Qi Ziqing (西子情) เป็นเรื่องราวของนักเขียนนิยายในโลกปัจจุบันที่ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองกลายเป็นท่านหญิง หยุนเฉียนเย่ว บุตรสาวเพียงคนเดียวของท่านอ๋องหยุน สกุลหยุนได้รับการสืบทอดธรรมเนียมการแต่งงานมาว่า ฮองเฮาแห่งวังหลวงจะต้องมาจากสกุลหยุนเท่านั้น ด้วยความสวย เก่ง รักอิสระ ท่านหญิงจึงแกล้งปล่อยข่าวลือว่าตนเป็นคนเย่อหยิ่ง มารยาททราม  และอ่านหนังสือไม่ออก เพื่อหนีการแต่งงานกับผู้สืบราชบัลลังก์ จากบุคลิกที่แสนจะก๋ากั่นของหยุนเฉียนเย่ว ฮ่องเต้จึงสั่งให้ หรงจิ่ง ทายาทของอ๋องหรง เป็นคนสอนมารยาทให้เธอเพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นฮองเฮาในวันข้างหน้า หรงจิ่ง เป็นชายหนุ่มรูปงาม ผู้เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัตินานับประการ ขาดอย่างเดียวคือร่างกายอ่อนแอ เพราะโดนยาพิษเมื่อ 10 ปีก่อน ในสถานการณ์ที่ต้องกลายมาเป็นครู-ลูกศิษย์ ทำให้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นจนเกิดเป็นความรัก แต่อุปสรรคก็มาเมื่อฮ่องเต้คนต่อไป เย่ฉิงหราน แอบหลงรัก หยุนเฉียวเย่วมานานแล้ว และต้องการให้เธอลืมหรงจิ่ง จึงใส่ยาพิษให้เธอลืมคนรักและอยู่ข้างกายเขาตลอดเวลา

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP.1

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP.2

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP.3

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP.4

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP.5

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP.6

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP.7

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP.8

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP.9

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP.10

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP.11

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP.12

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP.13

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP.14

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP.15

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP.16

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP.17

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP.18

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP.19

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP.20

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP.21

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP.22

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP.23

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP.24

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP.25

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP.26

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP.27

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP.28

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP.29

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP.30

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP.31

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP.32

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP.33

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP.34

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP.35

Bright As the Moon (2021) จันทร์กระจ่างนภา ซับไทย EP.36